לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
 
 כתבות |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  קורסים | רישום חברות
משגוחן - התקן בטיחותי למערכת החשמל
המשגוחן הוא פרי פיתוח ישראלי. הוא מורכב בלוח החשמל ומספק הגנה נרחבת נוסף
להגנות הקיימות ) נתיכים, ממסר פחת ( או במקומן, במקומות שחוששים להתקין בהם
ממסר פחת בגלל אמינותו הנמוכה והפעלות הסרק ) חדרי מחשבים, מרכזיות וכו'( .
למשגוחן אמינות גבוהה מאוד כנגד חשמולים, שריפות חשמל, נזק לציוד וכו'. הוא
מבצע סדרת בדיקות באופן רציף וקבוע: בדיקת רציפות ואיכות ההארקה, הופעת מתח
מסוכן ) מעל 30 וולט ( על פני ההארקה, חיבור אפס לא יציב, ניתוק במוליך האפס,
מתח על פני מוליך האפס, זינה לא מאוזנת ועוד.
למשגוחן גמישות רבה בצורות החיבור: מערכת כפולה של מגעי ממסר יבשים מאפשרת
התרעה בלבד, ניתוק זינה בלבד או בשיטה דו- שלבית. למשל: בעיה ברציפות הארקה
תיתן התרעה בלבד, אך הופעה של מתח מסוכן על פני גופים תנתק את הזינה.
המשגוחן נבדק והומלץ על ידי מעבדות חברת החשמל, משרד הביטחון וגופים
נוספים.

אברון

לפרטים באימייל לפרטים ב-SMS לפרטים בטלפון

הדפסה   שלח לחבר

Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.