/
 
  |   |   |   |   |   |
  סופיות כבל עם הגנות EMC בשיטת חיבור מהירה במיוחד
 

:
:

*
*
*
*
*
*
*
-* .
*


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.