/
 
  |   |   |   |   |   |
  שרוולים ארוגים מרשת פוליאמיד (ניילון) להגנה על חיווט


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.