/
 
  |   |   |   |   |   |
  צינור שרשורי גמיש עד מאד להגנת חיווט וכבלים.


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.