/
 
  |   |   |   |   |   |
  הושקה מערכת משולבת של מצלמה תרמית ומצלמתCCD


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.