/
 
  |   |   |   |   |   |
  צינור שרשורי מתחלק לאורך להגנה על חיווט וכבלים
072-2601051


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.