לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
 
 כתבות |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  קורסים | רישום חברות
מערכת Start Stop לחיסכון בדלק


יצרנים רבים עמלים ללא לאות על תכנון מערכות רכב המסייעות לצמצום משמעותי של תצרוכת הדלק , הן בהיבט של הקטנת משקל מכלולים ברכב ( מנוע , תיבת הילוכים, מיתלים וכו' ) והן ע"י התקנת מערכות  שנועדו לצמצם את תצרוכת הדלק ( מנועי TSI , מערכות מנוע נלוות וכו') .
בשנים האחרונות החלו היצרנים לבחון מצבי נסיעה של הרכב תוך ניתוח דרכים להקטנת תצרוכת הדלק בתנאי נהיגה שונים, כלומר, באילו מצבי נהיגה ניתן לצמצם את כמות הדלק המוזרקת למנוע וע"י כך לשפר את התצרוכת .
אחד המצבים לצמצום כמות הדלק הינו בסרק, כאשר המכונית עומדת על מקומה ואין צורך בכמות דלק רבה להפעלת המנוע. זה  מצב סרק, שבו מסופקת כמות מזערית מאוד של דלק ( המנוע עובד על  'אדי דלק ') שרק מספיקה  למנוע לעבוד. היצרנים הגיעו למסקנה שראוי לחדד מצב נהיגה זה, מכיוון  שהרכב עומד ברמזור או  בפקק, זמן ניכר,  המנוע פועל בסרק ולכן אינו צורך כמות דלק גדולה..
יצרנים מסוימים הגדילו לעשות  ותכננו מערכת שתגרום לכיבוי מנוע יזום כאשר הרכב נמצא במצב נייח שאינו מצריך, כמובן, דלק..
פן נוסף וחשוב ביותר הינו זיהום האוויר. כלומר, ברגע שהמנוע אינו פועל, מובן שגם זיהום האוויר קטן משמעותית .
ראוי לציין, כי כיבוי מנוע במצב זה , תורם גם להיבטים טכניים אחרים כגון בלאי מנוע מופחת, עלויות אחזקה נמוכות וכו' ..
במערכת החדשה כיבוי המנוע במהלך נסיעה הינו יזום ואוטומטי ואינו מתבצע ע"י הנהג . אם כי הוא יכול רק לנטרל 'מוד' הפעלה זה בתחילת הנסיעה.  .


עקרון פעולת המערכת
מערכת Start Stop   מאפשרת כאמור כיבוי מנוע אוטומטי ויזום, ללא התערבות הנהג, כאשר הרכב מגיע למצב סרק. המערכת מקבלת נתונים מכלל יחידות הבקרה ברכב. תוך ניתוח מידע זה על מצב הרכב, ובמידה שכל התנאים אומתו, המנוע כבה אוטומטית.
התנעת המנוע מחדש היא יזומה ואוטומטית בהתאם לנתונים המתקבלים מיחידות ההפעלה,  והיחידה האחריות בלעדית לכך הינה יחידת בקרת מנוע .
אם ננתח פעולה זו , נוכל להבין עד כמה היא חשובה ויעילה, היות וחלק גדול מתנאי הנסיעה בכלל , ותנאי הנהיגה בארץ בפרט, הם בתנאי עצירה של הרכב  ברמזורים , בפקקים ארוכים וכו '.
המערכת המאפשרת את  כיבוי המנוע מאופיינת במספר רב של מפעילים ויחידות בקרה ברכב הנמצאים בתקשורת תמידית, תוך בקרה על זמני כיבוי והתנעה מחודשת, תוך אימות מידע משאר מערכות הרכב, לדוגמא, בהתנעת מנוע מחודשת, כבים צרכני חשמל לא נחוצים ברכב באותו זמן, לשם העברת מירב המתח להתנעה.


הפעלת המערכת 
המערכת פועלת באופן אוטומטי כברירת מחדל, אולם במידה שהנהג אינו מעוניין בהפעלה זו, ניתן כאמור לנטרל את פעולתה ע"י כפתור Start Stop  , תוך חיווי מתאים בלוח המחוונים .
הפעלה מחודשת של המערכת באה לאחר הפעלת הכפתור בשנית , ולאחר נסיעה של מעל 3 קמ"ש ב- 4 שניות .
התנעת המנוע מחדש מצריכה העברת מתח רב לביצוע האמור ולכן ברגע שהמערכת נכנסת לפעולה, מתנתקים כאמור צרכני מתח רבים בעלי חשיבות פעולה פחותה ( חימום מושבים , חימום מראות צד, הפעלת חלונות וכו' ) , על מנת לרכז את כל האנרגיה להתנעה מחודשת .


תהליך כיבוי מנוע
כשהרכב מגיע לרמזור אדום , הנהג לוחץ על דוושת הבלם על מנת להאט ולעצור את הרכב עד שהוא מגיע למצב עצירה. נתונים אלו מועברים ליחידת בקרת מנוע משאר יחידות הבקרה ברכב , לדוגמא, נתון ממחשב ABS,
בתיבת הילוכים ידנית מועבר נתון ממתג דוושת המצמד .


המנוע כבה כאשר תצוגת חיווי בלוח מחוונים Start Stop נדלקת ומציינת זאת .
המנוע נשאר כבוי כל זמן שהרכב במצב סרק  ודוושת הבלם לחוצה.


תהליך התנעה מחודש


כשהאור ברמזור הופך ירוק, ויש צורך בהתחלת נסיעה, הנהג משחרר את הלחיצה על דוושת הבלם ( או בתיבת הילוכים ידנית הוא לוחץ על דוושת המצמד), והדבר מעביר נתון דרישה ראשוני להתנעה מחודשת. יחידת בקרת מנוע מקבלת נתונים אלה באופן מיידי , ומעבירה פיקוד התנעה מחודש, תוך עדכון של כלל יחידות הבקרה ברכב לביצוע האמור.
המנוע מותנע באופן אוטומטי ויזום , כאשר חיווי Start Stop  בלוח מחוונים כבה .


פריסת מכלולי מערכת Start Stop


מכלולים של מערכת Start Stop
מקרא
A – מצבר .                            
B – מתנע  .
C – אלטרנטור .
F – מתג אור בלם .
F36 - מתג דוושת מצמד .
F416 – כפתור Start Stop  .
G62 – משדר טמפרטורת מנוע  .
G79 – משדר דוושת האצה .
G701 – משדר מצב תיב"ה .
J104 – יחידת בקרת ABS\ESP – מעבירה נתון מהירות גלגלים ( רכב בנסיעה או לא ) .
J255 – יחידת בקרת מזגן .
J285 – יחידת בקרת לוח מחוונים – חיווי הפעלת מערכת .
J367 – יחידת בקרת מתח מצבר –- מעבירה נתון טעינת מצבר .
J500 – יחידת בקרת הגה  - מעבירה נתון תנועת מכלול ההגה ועומס המתח עליו.
J519  - יחידת בקרת מערכות חשמל – מעבירה נתון עומס צרכנים ברכב , ע"מ לאפשר
              כיבוי צרכנים בעלי  חשיבות פחותה בשעת התנעה מחודשת ..
J533 – יחידת בקרת תקשורת מחשבים – מעבירה נתון של תקשורת יחידות בקרה ,
 J623 – יחידת בקרת מנוע – מעבירה פיקוד כיבוי והתנעת מנוע .


יחידת בקרת מנוע האמונה באופן ראשי על כיבוי המנוע והתנעתו המחודשת, נמצאת בתקשורת תמידית עם כלל יחידות הבקרה ברכב, דבר המסייע לה לנתח את מצב הרכב בפועל ולבחון אפשרות של ביצוע פעולת כיבוי יזומה זו. לדוגמא, נתון מיחידת בקרת ABS המעביר נתון מהירות גלגלים מחיישני ABS – כלומר האם הרכב בנסיעה, או לא .
יחידת בקת מנוע מנתחת נתונים גם מחישנים המאוגדים במערכת ניהול מנוע ( נתון מדוושת האצה, בלם, מצמד, דבר שיעניק חיווי מיידי לצורך בהתחלת התהליך של הכיבוי, או ההתנעה המחודשת, באופן המהיר ביותר .
יחידות הבקרה ברכב נמצאות בתקשורת CAN – BUS , כלומר העברת נתונים בכלל יחידות הבקרה ברכב נעשית במהירות רבה  כך שנתון כיבוי מנוע והתנעה מחודשת יעבור בקו התקשורת באופן מיידי .


כפתור הפעלת המערכת
כפתור הפעלת המערכת ממוקם, בדרך כלל, סמוך לידית בלם היד.
באופן כללי,ברירת המחדל של המערכת היא להיות ב'מוד' ונכנסת לפעולה, באופן אוטומטי , בכל פעם שמתג ההצתה הוא במצב On  .
במקרה של תקלה בכפתור ההפעלה, יחידת בקרת מנוע מנטרלת באופן אוטומטי את מערכת Start Stop  , עד לתיקון האמור.


יחידת בקרת מצב טעינת המצבר


יחידת בקרה חדשה הנקראת 'יחידת בקרת מתח מצבר' , מותקנת בסמוך למצבר ומעבירה נתון בקו  ה – CAN BUS האם למצבר יש מספיק כוח להתנעת מנוע מחודשת .
היחידה ממוקמת בקוטב מינוס ( - ) מצבר , ונמצאת בתקשורת עם יחידת בקרת J533  ( תקשורת בין מחשבים ) .


יחידת בקרה זו מעבירה נתוני מצבר נוספים :
- טמפרטורת מצבר .
- מתח מצבר.
- טעינת מצבר .


היות ובקוטב מינוס ( - ) מצבר ממוקמת יחידת בקרת מנוע , במידה שיש צורך בטעינת מצבר, אזי שימוש בנקודת מינוס לצורך האמור יהיה ע"י מינוס גוף בנקודה מצוינת .

לפרטים נוספים

הדפסה   שלח לחבר

Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.