/
 
  |   |   |   |   |   95 |
  שילוב של מצלמה תרמית ומצלמת CCD כמכלול אחד


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.